1. Eloi Hernàndez i Mosella 2. Elisa Carvajal i Rojas 3. Nil Buxó i Escolà 4. Anna Comellas i Ramírez 5. Joaquim Busom i Garcia 6. Anna Grau i Vila 7. David Zamora i Vega 8. Ester Cuellar i Barreira 9. Marc Sivillà i Salvans Suplents 1. Elisabet Vidal i Barrera 2. Ismael Ibrahimi i El Ouakili 3. Esther López i Márquez 4. Francisco Bonvehí i Vall 5. Marta Junyent i Perea 6. Jordi Jiménez i Comas 7. Maria Àngels Serra i Fabregat 8. Maria Jesús Villaró i Valera 9. Esther Lladó i Rusca 10. Pere Llatjós i Bosch